Pages

नको देवराया

Wednesday, 15 July 2009

साहित्य-कान्होपात्रा


नको देवराया अंत आता पाहू ।
प्राण हा सर्वथा, जाऊ पाहे ॥

हरिणीचे पाडस, व्याघ्रे धरीयेले ।
मजलागी जाहले तैसे देवा ॥१॥

तुजविण ठावं न दिसे त्रिभुवनी
धावे हे जननी विठाबाई ॥२॥

मोकलूनी आस, जाहले उदास
घेई कान्होपात्रेस हृदयात ॥३॥

1 comments:

Nitin Ram said...

भक्ताची आत्यंतिक करुणावष दशा... ह्यापेक्षा इतर कोठल्या शब्दांमध्ये वर्णन होऊ शकत नाही. भक्ताची आत्यंतिकता... कळकळ...तळमळ जी शब्दांच्या पलिकडची आहे ती किती मोजक्याच शब्दात परिपूर्णरितीने येथे उतरली आहे. धन्यवाद... सप्रेम.

Popular Posts