Pages

सुनेरी मै ने

Tuesday, 7 July 2009

साहित्य-सूरदास


सुनेरी मै ने
निर्बल के बल राम |
पिछली साख भरूँ संतन की
आड़े सँवारे काम ॥

जब लगी गज बल अपनो बरत्यो
नेक सरयोँ नही काम ।
निर्बल ह्वे बलराम पुकार्यो
आये आधे नाम ॥१॥

द्रुपद सुता निर्बल भई ता दिन
तजी आये निज धाम ।
दुःस्सासन की भूजा थकित भई
बसन रुप भये श्याम ॥२॥

अपबल तपबल और बाहुबल
चौथो हैं बलधाम ।
सूर किसोर कृपा ते सब बल
हरि को हरि नाम ॥३॥

0 comments:

Popular Posts