Pages

घेई छंद मकरंद

Monday, 29 November 2010

साहित्य - पुरुषोत्तम दारव्हेकर
राग  - भीमपालासी (द्रुत तीनताल)
      सालगवराली (मध्यलय झपताल)
गायक - वसंतराव देशपांडे (द्रुत)
       जितेंद्र अभिषेकी (मध्यलय)
नाटक - कट्यार काळजात घुसली

घेई छंद मकरंद प्रिय हा मिलिंद ।
मधुसेवनानंद स्वच्छंद हा धुंद ॥

मिटता कमलदल होई बंदी भृंग ।
तरि सोडिना ध्यास, गुंजनात दंग ॥१॥

बिसतंतू मृदु होति जणु व्रजबंध ।
स्वरब्रम्ह आनंद ! स्वर हो सुगंध ॥२॥

0 comments:

Popular Posts