Pages

ನಾನು ನೀನು ಎನ್ನದಿರು

Sunday, 20 May 2018

ಸಾಹಿತ್ಯ-ಕನಕದಾಸ


ನಾನು ನೀನು ಎನ್ನದಿರು ಹೀನ ಮಾನಮ ।
ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿನ್ನ ನೀನೇ ತಿಳಿದು ನೋಡೆಲೋ, ಪ್ರಾಣಿ ॥

ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮೂರು ನಿನ್ನದೇನೆಲೋ ।
ಅನ್ನದಿಂದ ಬಂದ ಕಾಮ ನಿನ್ನದೇನೆಲೋ ।
ಕರ್ಣದಿಂದ ಬರುವ ಘೋಷ ನಿನ್ನದೇನೆಲೋ ।
ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಹ ಜೀವ ನಿನ್ನದೇನೆಲೋ, ಪ್ರಾಣಿ ॥೧॥

ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಶೀಲ ನೇಮ ನಿನ್ನದೇನೆಲೋ ।
ಜಾಲವಿದ್ಯೆ ಬಯಲು ಮಾಯೆ ನಿನ್ನದೇನೆಲೋ ।
ಕೀಲು ಜಡಿದ ಮರದ ಗೊಂಬೆ ನಿನ್ನದೇನೆಲೋ ।
ಲೋಲ ಆದಿಕೇಶವನ ಭಕ್ತನಾಗೆಲೋ ಪ್ರಾಣಿ ॥೨॥

Read more...

ಕೇಳನೋ ಹರಿ ತಾಳನೋ

Thursday, 10 May 2018

ಸಾಹಿತ್ಯ-ಪುರಂದರದಾಸ


ಕೇಳನೋ ಹರಿ ತಾಳನೋ ।
ತಾಳಮೇಳಗಳಿದ್ದು ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ ಗಾನ ॥

ತಂಬೂರಿ ಮೊದಲಾದ ಅಖಿಲವಾದ್ಯಗಳಿದ್ದು,
ಕೊಂಬು ಕೊಳಲು ಧ್ವನಿ ಸ್ವರಗಳಿದ್ದು
ತುಂಬುರು ನಾರದರ ಗಾನ ಕೇಳುವ ಹರಿ,
ನಂಬಲಾರ ಈ ಡಂಭಕರ ಕೂಗಾಟ ॥೧॥

ನಾನಾಬಗೆಯ ರಾಗ ಭಾವ ತಿಳಿದು,
ಸ್ವರಜ್ಞಾನ ಮನೋಧರ್ಮ ಜಾತಿಯಿದ್ದು
ದಾನವಾರಿಯ ದಿವ್ಯನಾಮರಹಿತವಾದ,
ಹೀನ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮನವಿತ್ತು ॥೨॥

ಅಡಿಗಡಿಗಾನಂದಭಾಷ್ಪ ಪುಳಕದಿಂದ,
ನಡೆನುಡಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಎನ್ನುತ
ದೃಢಭಕ್ತರೊಡಗೂಡಿ ಹರಿಕೀರ್ತನೆಯ ಪಾಡಿ,
ಕಡೆಗೆ ಪುರಂದರವಿಠಲ ಎಂದರೆ ಕೇಳ್ವ ॥೩॥

Read more...

ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ

Thursday, 19 April 2018

ಸಾಹಿತ್ಯ-ಪುರಂದರದಾಸ


ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ, ಗೌರಿ ತನಯ ।
ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೇ ಸುಜನರ ಪೊರೆವನೇ ॥

ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ।
ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮುನಿಜನಪ್ರೇಮ ॥೧॥

ಮೋದದಿ ನಿನ್ನಯ ಪಾದವ ತೋರೋ,
ಸಾಧುವಂದಿತನೇ ಆದರದಿಂದಲಿ ।
ಸರಸಿಜನಾಭ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲನ,
ನಿರುತದಿ ನೆನೆವಂತೆ ನೀ ದಯಮಾಡೋ ॥೨॥

Read more...

भूपाल तोडी - अब मन तो कैसे रिझाऊँ

Saturday, 24 March 2018

रचना - व्यास C R
राग - भूपाल तोडी
ताल - द्रुत तीनताल


स्थायी
अब मन तो कैसे रिझाऊँ, कछु ना सूझे,
कल ना परे, का से कहूँ ये मोरी बिधा ॥

अंतरा
आस लगी मोहे ताल सुरन की,
भेद ना पायो गुनीदास बिना॥

Prabhakar Karekar performs here on YouTube

Read more...

भूपाल तोडी - नैय्या उतारो

रचना - विलायत हुसेन ख़ान ‘प्राणपिया’
राग - भूपाल तोडी
ताल - विलंबित रूपक ताल


स्थायी
नैय्या उतारो पार करो,
बीच भँवरमें पड़ी,
अब तू ही एक छिबनहार ॥

अंतरा
‘प्राणपिया’ तुम, गुरु महाग्यानी,
दास ही तेरो, राखो दया की नजर॥

Prabhakar Karekar performs here on YouTube

Read more...

बैरागी भैरव - साँवरिया घर नहीं आये

रचना - व्यास C R
राग - बैरागी भैरव
ताल - द्रुत तीनताल


स्थायी
साँवरिया घर नहीं आये, रतिया बिताई,
तरपत सारी उन बिन रोवत रोवत ॥

अंतरा
तुम्हींसो हूँ डारी थी मोरी आन,
मंदिरवा में बेग पधारो,
बिन ‘गुनिजान’ कछुक नहिं भावत॥

Sanjeev Chimmalgi performs here on YouTube

Read more...

बैरागी भैरव - सुमिर ले भोर समे

रचना - व्यास C R
राग - बैरागी भैरव
ताल - विलंबित झपताल


स्थायी
सुमिर ले भोर समे राजाराम को,
तब तू पावे साच समाधान रे ॥

अंतरा
माया भरी जगत में जो तुम देखत है,
कछुक नहीं आवे काम ‘गुनिजान’ रे॥

Sanjeev Chimmalgi performs here on YouTube

Read more...

मियाँ मल्हार - बिजुरी चमके बरसे मोहरवा

राग - मियाँ मल्हार
ताल - द्रुत तीनताल


स्थायी
बिजुरी चमके बरसे मोहरवा,
पिहरवा आई बदरवा,
गरज गरज मोहे अतही डरावे ॥

अंतरा
घन गरजे घन बिजुरी चमके, पपीहा पिहू पिहू टेर सुनावे,
का करूं कित जाऊं, मोरा जियरा तरसे ॥

Read more...

मियाँ मल्हार - करीम नाम तेरो

रचना - नियामत ख़ान 'सदारंग'
राग - मियाँ मल्हार
ताल - एकताल


स्थायी
करीम नाम तेरो,
तू साहेब करतार सतार ॥

अंतरा
दुःख जलद दूर कीजे, सुख देवो सबन को,
'सदारंग' बिनति करतार, सुरती ले हो सतार ॥

Read more...

श्री - सांझ की बेर

रचना - व्यास C R
राग - श्री
ताल - तीनताल


स्थायी
सांझ की बेर सुमिर हरि नाम,
जो ही सब को करत भव पार ॥

अंतरा
काहे धरे बिरथ अभिमान,
समझ मन सोच नी को बिचार ॥


Read more...

Popular Posts