Pages

कौंसी कान्हऱा - कोलो मान

Wednesday, 20 April 2016


राग - कौंसी कान्हऱा
ताल - विलंबित तीनताल


स्थायी
कोलो मान मन री सखी प्रीतम सों,
पीरा पाछे उन्ही संग तोहे काम ॥

अंतरा
छांड दे मान मोरी आली,
जा सों रंगीले,
पीरा पाछे उन्ही संग तोहे काम॥

0 comments:

Popular Posts