Pages

शिवमत भैरव - प्रथम अल्लाह

Wednesday, 20 April 2016


राग - शिवमत भैरव
ताल - विलंबित एकताल


स्थायी
प्रथम अल्लाह आवो अकबर,
धूमम बूझे रसूल, आवो चितधर ॥

अंतरा
बेचून बेच, गुन सून पार दे,
मोहित ध्यान धर, आवो चित धर ॥

0 comments:

Popular Posts