Pages

पूरिया धनाश्री - पायलिया झनकार

Wednesday, 20 April 2016

राग - पूरिया धनाश्री
ताल - द्रुत तीनताल


स्थायी
पायलिया झनकार मोरी,
झनन झनन बाजे झनकारी ॥

अंतरा
पिया समझाऊँ समझत नाहि,
सास ननद मोरी देगी गारी ॥

0 comments:

Popular Posts