Pages

मृगनयना रसिक मोहिनी

Wednesday, 1 February 2017

साहित्य-गोविंद बल्लाळ देवल
संगीत-गोविंद बल्लाळ देवल
स्वर-वसंतराव देशपांडे
राग-दरबारी कानडा
नाटक - संशयकल्लोळ


मृगनयना रसिक मोहिनी ।
कामिनी होती ती मंजूळ मधुरालापिनी ॥

नवयौवनसंपन्‍न रम्य गतिविलासिनी ॥१॥

आह्लादक मुखचंद्रहि होता ।
होती दृष्टि ती प्रेम-रस-वाहिनी ॥२॥

0 comments:

Popular Posts