Pages

तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल

Tuesday, 4 February 2014

साहित्य-नामदेव
संगीत-राम फाटक
स्वर-भीमसेन जोशी
राग-अल्हैय्याबिलावल , आसावरी , जोगिया


तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल ।
देव विठ्ठल देवपूजा विठ्ठल ॥१॥

माता विठ्ठल पिता विठ्ठल ।
बंधु विठ्ठल गोत्र विठ्ठल ॥२॥

गुरू विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल ।
निधान विठ्ठल निरंतर विठ्ठल ॥३॥

नामा म्हणे मज विठ्ठल सांपडला ।
म्हणोनी कळिकाळां पाड नाही ॥४॥

0 comments:

Popular Posts