Pages

पंढरी निवासा सख्या पांडुरंगा

Saturday, 8 June 2013

साहित्य-नामदेव


पंढरी निवासा सख्या पांडुरंगा ।
करी अंग संगा, भक्‍ताचिया ॥

भक्‍त कैवारीया होसी नारायणा ।
बोलता वचन काय लाज ॥१॥

मागे बहुतांचे फेडियले ऋण ।
आम्हासाठी कोण आली धाड ॥२॥

वारंवार तुज लाज नाही देवा ।
बोल रे केशवा म्हणे नामा ॥३॥

0 comments:

Popular Posts