Pages

विठ्ठल गीती गावा

Tuesday, 6 May 2014

साहित्य-तुकाराम


विठ्ठल गीती गावा विठ्ठल चित्ति ध्यावा ।
विठ्ठल उभा पहावा विटेवरी ॥

अनाथांचा बंधू विठ्ठल कृपा सिंधु ।
तोडी भवबंधु यम पाश ॥१॥

तोची शरणागता विठ्ठल मुक्ति दाता ।
विठ्ठल हा संता समागमे ॥२॥

विठ्ठल गुण निधी विठ्ठल सर्वसिद्धि ।
लागली समाधी विठ्ठल नामे ॥३॥

विठ्ठलाचे नाव घेता झाले सुख ।
गोडावले मुख तुका म्हणे ॥४॥

Pandit Bhimsen Joshi performs :

0 comments:

Popular Posts