Pages

ये रे घना, ये रे घना

Friday, 8 October 2010

साहित्य-आरती प्रभू


ये रे घना, ये रे घना ।
न्हाउ घाल माझ्या मना ॥

फुले माझि अळुमाळु, वारा बघे चुरगळू ।
नको नको म्हणताना, गंध गेला रानावना ॥१॥

टाकुनिया घरदार नाचणार, नाचणार ।
नको नको म्हणताना, मनमोर भर राना ॥२॥

नको नको किती म्हणू, वाजणार दूर वेणू ।
बोलावतो सोसाट्याचा, वारा मला रसपाना ॥३॥

0 comments:

Popular Posts